Θα ψάλλω με χαρά

Τίτλος πρωτοτύπου:The rock of my salvation (1982)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1986
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Θα ψάλλω με χαρά σε Σένα Θεέ,
της σωτηρίας Είσαι ο βράχος.
Μ΄ ευγνωμοσύνη ψάλλω,
με χαρά σε προσκυνώ.
Είσαι ο βασιλιάς του σύμπαντος,
κρατάς στο χέρι τα βάθη της γης.
Θα ψάλλω με χαρά σε Σένα Θεέ,
της σωτηρίας Είσαι ο βράχος.