Θα ψάλλω για τον Κύριο

Τίτλος πρωτοτύπου:Άγνωστος 16
Έτος μετάφρασης:1983

Θα ψάλλω για τον Κύριο
γιατί επάνω στον σταυρό
επήρε νίκη θριαμβευτική.

Θα ψάλλω για τον Κύριο
γιατί επάνω στον σταυρό
επήρε νίκη θριαμβευτική.

Ο Κύριος είναι ο σωτήρας,
ο Κύριος είναι άγιος, θαυμαστός,
ο Κύριος είναι ο Θεός μου,
ο Κύριος είναι το φρούριό μου.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ