Θα προχωρώ με χαρά

Τίτλος πρωτοτύπου:Trees of the field (1976)
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Θα προχωρώ με χαρά,
και με ειρήνη γλυκιά,
οι λόφοι και τα όρη
θα ανοίξουν για με,
σε ξέσπασμα χαράς,
τα δένδρα του αγρού,
τα χέρια τους χτυπούν.

Επωδός 1
Χτυπούν, τα χέρια τους χτυπούν
και τον Θεό δοξολογούν.
Χτυπούν, τα χέρια τους χτυπούν
τα δένδρα του αγρού.

Επωδός 2
Χτυπούν, τα χέρια τους χτυπούν,
οι λυτρωμένοι του Θεού,
και τον Θεό δοξολογούν,
τα χέρια τους χτυπούν.