Θα γιορτάσουμε

Τίτλος πρωτοτύπου:I will celebrate (1990)
Μετάφραση:
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Θα γιορτάσουμε
και θα ψάλλουμε
νέο τραγούδι προς τον Θεό.
Θα γιορτάσουμε
και θα ψάλλουμε
νέο τραγούδι προς τον Θεό.

Με καρδιά που ψάλλει για Σε,
με τη σκέψη μόνο σε Σε,
με υψωμένα τα χέρια ψηλά
μόνο Εσένα λατρεύω Θεέ.