Θα δοξολογώ το βασιλιά, θα δοξάζω τον αμνό

Τίτλος πρωτοτύπου:We will glorify (1982)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1986

Θα δοξολογώ το βασιλιά, θα δοξάζω τον αμνό,
θα δοξολογώ τον Κύριο, το μεγάλο κι ένδοξο.

Βασιλεύει μεγαλοπρεπώς, προσκυνούμε τον αμνό,
θα λατρεύουμε τον Ιησού, προσκυνούμε μόν’ Αυτόν.

Κατοικεί στη γη και ουρανό, μας προσφέρει τη ζωή,
είναι Κύριος του σύμπαντος, παίρνει δόξα και τιμή.

Αλληλούια εις το βασιλιά, αλληλούια στον αμνό,
αλληλούια εις τον Κύριο, το μεγάλο κι ένδοξο.