Τι θα μας χωρίσει

Πρωτότυπος τίτλος:Τίποτα
Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:2010

Τι θα μας χωρίσει
απ’ την αγάπη του Χριστού,
τι θα μας χωρίσει
απ’ την παρουσία Του.

Επωδός
Τίποτα, τίποτα,
τίποτα δεν μας σταματά,
ούτε βάθος, ούτε ύψος,
ούτε θλίψη, διωγμός,
τίποτα δεν μας σταματά.
Τίποτα, τίποτα,
τίποτα δεν μας σταματά,
τα εμπόδια ξεπερνούμε,
τον Ιησού ακολουθούμε,
τίποτα, δεν μας σταματά.

Γέφυρα
Μαζί Του προχωρούμε
και σε όλα υπερνικούμε. Χ3