Στη βάση του θρόνου Σου

Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:2001

Στη βάση του θρόνου Σου,
Εσέ θα δοξάζω,
γιατί εκεί θα βρώ
δικαιοσύνη.

Στη βάση του θρόνου Σου,
Εσέ θα δοξάζω,
γιατί εκεί θα βρώ
και την ειρήνη.

Αγάπη και έλεος
εκεί συναντιούνται,
οι κρίσεις Σου Κύριε
πραγματοποιούνται.