Προχωρούμε ενωμένοι

Πρωτότυπος τίτλος:Κατακυριεύουμε
Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:1999

Προχωρούμε ενωμένοι, πιασμένοι χέρι χέρι,
είμαστε αποφασισμένοι για πόλεμο ετοιμασμένοι.
Στα οχυρά στεκόμαστε, σε θέση μάχης είμαστε,
στρατός δυνατός, ο σκοπός μας κοινός.

Επωδός
Κατακυριεύουμε τη γη την δική μας,
κληρονομιά μας απ’ το Θεό.
Εξαρθρώνουμε τα άντρα του εχθρού
και καταστρέφουμε τα έργα του.

Καθαιρούμε οχυρώματα, γκρεμίζουμε υψώματα,
αιχμαλωτίζουμε νοήματα, καταρρίπτουμε
επιχειρήματα.
τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά,
μαζί με τον Θεό μας είναι δυνατά.