Πριν σχηματιστείς

Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:2009

Πριν σχηματιστείς,
πριν να μορφωθείς,
πριν να γεννηθείς,
εγώ σε γνώρισα,
σε αγάπησα
και σε κάλεσα.

Επωδός
Με το όνομα σου είσαι καλεσμένος,
με το άγιο αίμα μου εξαγορασμένος,
για Ουράνιες ευλογίες προορισμένος,
με το όνομα σου είσαι καλεσμένος.