Ποτέ μοναχός

Γλώσσα:Ελληνικά

Ποτέ μοναχός προς τον ουρανό,
ποτέ μοναχός προς τον ουρανό.
Μαργαριταρένιες πύλες θα περνώ
και σε δρόμους χρυσούς θα περπατώ.
Ποτέ μοναχός με τον Χριστό.

Το πολύτιμο Του αίμα
καθάρισε εμένα,
η αγάπη του απλώθηκε
σε μυριάδες σαν και σένα.
Ποτέ δεν θα μ' αφήσει,
πάντα θα με κρατήσει.
Ποτέ μοναχός με τον Χριστό.