Πόσο αγαπώ το λόγο Σου

Γλώσσα:Ελληνικά

Πόσο αγαπώ το λόγο Σου,
όλη την ημέρα,
είναι η μελέτη μου,
είναι η μελέτη μου.

Επωδός
Λύχνος εις τους πόδας μου
είναι ο λόγος Σου
και φως εις τα τρίβους μου
και φως εις τα τρίβους μου. (χ2)

Είμαι συνετότερος
πάντων των διδασκάλων,
διότι τα μαρτύρια σου,
είναι η μελέτη μου.

Πόσο γλυκείς είν' οι λόγοι Σου
εις τον ουρανίσκο μου,
είναι γλυκείς
πιό πολύ απ' το μέλι.