Ουχί δία δυνάμεως

Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:2005

Επωδός
Ουχί δία δυνάμεως, ουδέ διά ισχύος,
αλλά διά του Πνεύματος μου λέει ο Κύριος.
Ουχί διά δυνάμεως, ουδέ διά ισχύος,
αλλά διά του Πνεύματος μου λέει ο Κύριος.

Φώλιασε ο φόβος στην καρδιά
και τύφλωσε τα μάτια της ψυχής
κι αναρωτιέσαι πως θα ελευθερωθείς
κι αναρωτιέσαι πως θα λυτρωθείς.

Υψώθηκαν βουνά τριγύρω σου
και σείεται η γη κάτω από τα πόδια σου
κι αναρωτιέσαι πως θα ελευθερωθείς
κι αναρωτιέσαι πως θα λυτρωθείς.

Γέφυρα
Μην αποκάμεις, μην απογοητεύεσαι,
αγωνίσου τον αγώνα, κρατήσου λίγο ακόμα.
Αυτός θα πολεμήσει, τις μάχες θα κερδίσει,
στηρίξου στον Λόγο Του που λέει: