Οι πύλες του άδη δεν θα υπερισχύσουν

Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:2010

Οι πύλες του άδη δεν θα υπερισχύσουν
κατά της εκκλησίας του Ιησού Χριστού. (Χ2)

Κανένα όπλο που έχει φτιαχτεί
εναντίον της δεν θα ευοδωθεί. (Χ2)
Οι πύλες του άδη δεν θα υπερισχύσουν
κατά της εκκλησίας του Ιησού Χριστού. (Χ2)

Ο Ιησούς Χριστός μας ίδρυσε
την Εκκλησία Του εδώ στη γη.
Ετοίμασε ένα δυνατό στρατό
που στέκεται επάνω σε βράχο ισχυρό.
Προχωράει εμπρός μ’ αρχηγό το Χριστό,
διακηρύττει το λόγο και ζει σ’ αγιασμό.
Πολεμά τον εχθρό μένει στην προσευχή,
κατακτάει εδάφη μ’ αγώνα πολύ.