Ο Κύριος των φτωχών

Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:2014

Ο Κύριος των φτωχών,
ο Κύριος των μικρών,
ο Κύριος των απλών.
Είναι μεθ’ ημών.

Είναι Θεός ορφανών
και φίλος αμαρτωλών,
Είναι Θεός ελεών.
Είναι μεθ’ ημών.

Κύριος προμηθευτής.
Κύριος όλης της γης.
Κύριος ων και παρών.
Είναι μεθ’ ημών.

Το πόνο έχει γευθεί,
το δάκρυ μας έχει δει,
στη θλίψη μας, είναι κει.
Είναι μεθ’ ημών.

Επωδός
Η χάρη Σου, αρκεί,
κοντά μας είσαι Εσύ.
Στις δυσκολίες μας παρών.
Είσαι μεθ’ ημών.

Γέφυρα
Εμμανουήλ, Εμμανουήλ,
ο Θεός μας μεθ’ ημών.

Φινάλε
Αλληλούια, αλληλούια,
αλληλούια, αμήν.