Ο Κύριος ο Θεός μου

Πρωτότυπος τίτλος:Είναι φρούριο
Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:2007

Ο Κύριος, ο Θεός μου είναι,
είναι ο βράχος μου.
Ο Κύριος, ο Θεός μου είναι
ο ψηλός ο πύργος μου.

Επωδός
Είναι φρούριο,
είναι οχυρό,
είναι καταφύγιο,
η ελπίδα μου,
η ασπίδα μου
και η Σωτηρία μου.

Ο Κύριος ο Θεός μου δίνει
δύναμη για να νικώ.
Ο Κύριος με βοηθάει
τις δυσκολίες μου να ξεπερνώ.