Ναι πιστεύω στον Πατέρα

Πρωτότυπος τίτλος:Πιστεύω
Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:2010

Ναι, πιστεύω στον Πατέρα,
ναι, πιστεύω στον Χριστό
και πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα,
τον τριαδικό Θεό.

Προσκυνώ τον Πατέρα,
προσκυνώ τον Χριστό.
Προσκυνώ το Άγιο Πνεύμα,
τον Τριαδικό Θεό.

Αγαπώ τον Πατέρα,
αγαπώ τον Χριστό.
Αγαπώ το Άγιο Πνεύμα,
τον τριαδικό Θεό.

Δόξα, δόξα στον Πατέρα,
δόξα, δόξα στον Χριστό.
Δόξα, δόξα στο Άγιο Πνεύμα
τον Τριαδικό Θεό.