Κύριε τι να προσφέρω

Πρωτότυπος τίτλος:Στο σταυρό
Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:2002

Κύριε τι να προσφέρω,
μου 'δωσες τα πάντα Εσύ,
στο σταυρό, στο σταυρό.
Ό,τι έχω Σου ανήκει,
το αγόρασες εκεί,
στο σταυρό, στο σταυρό.

Επωδός
Εισ' Εσύ για με ζωή, ειρήνη, ανάπαυση.
Εισ' Εσύ για με χαρά,
πνοή μου, ελπίδα στη καρδιά.

Θυσιάστηκες για μένα
για να βρω αιώνια ζωή,
στο σταυρό, στο σταυρό.
Τις δικές μου αμαρτίες
πλήρωσες με αίμα Εσύ,
στο σταυρό, στο σταυρό.

Γέφυρα
Είσαι Θεός, άγιος...