Κύριε μου Σε δοξολογώ

Πρωτότυπος τίτλος:Δόξα, δόξα στο Θεό
Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:2008

Κύριε μου Σε δοξολογώ,
τα έργα Σου τα εξυμνώ,
την θυσία Σου δεν την ξεχνώ,
την αγάπη Σου διαλαλώ.

Επωδός
Δόξα, δόξα στο Θεό,
δόξα στον Ιησού Χριστό,
δόξα στον Παράκλητο,
δόξα, δόξα στον Θεό.

Δόξα, δόξα στο Θεό,
δόξα στον Ιησού Χριστό,
δόξα στον Παράκλητο,
στον Τριαδικό Θεό.

Γέφυρα
Μας έσωσες, μας λύτρωσες,
κάθε κενό Εσύ το γέμισες,
νέα ζωή μας χάρισες,
τις αμαρτίες μας τις έσβησες.