Καρδιά μου τόνισε

Γλώσσα:Ελληνικά

Καρδιά μου τόνισε ύμνο γλυκό
γι Aυτόν που μου ‘μαθε να τραγουδώ,
γι Aυτόν που μου ‘δειξε πώς ν’ αγαπώ,
για το Θεό της χαράς, την πηγή της ζωής, τη ζωή.

Καρδιά γαλήνεψε στην προσευχή,
γλυκά σταλάζει μια αγάπης βροχή.
Καρδιά γονάτισε να σου μιλεί,
είν’ ο Θεός της χαράς, η πηγή της ζωής, η ζωή.

Το λόγο ψάξε καρδιά είναι φως,
είναι ψωμί και ζωής ποταμός.
Στην κάθε λέξη είν’ Αυτός ζωντανός,
είν’ ο Θεός της χαράς, η πηγή της ζωής, η ζωή.