Κάνω μαζί σου, Κύριε

Πρωτότυπος τίτλος:Αναστημένε Ιησού
Γλώσσα:Ελληνικά

Κάνω μαζί σου, Κύριε,
τώρα καινούργια αρχή,
καθώς τα πίσω λησμονώ
μπροστά χαράζει αυγή.

Επωδός
Αναστημένε Ιησού,
ήλιε μες στη ζωή μου,
πηγή μεγάλης δύναμης
στο δύσκολο στρατί μου.

Κι όταν η μάχη έρχεται
μες στην καρδιά μου,
εσέ κοιτάζω ταπεινά
κι είσαι κοντά μου.

Δένω τα χέρια μου σφιχτά
με τ’ άλλα αδέλφια
και Σου ζητώ απ’ την καρδιά
αγάπη πλέρια.