Ησύχασε τη θάλασσα

Γλώσσα:Greek
Έτος έκδοσης:1978

Ησύχασε τη θάλασσα,
σταμάτησε τον άνεμο,
ανέστησε το Λάζαρο,
με ένα μόνο λόγο Του,
με ένα μόνο λόγο Του.

Επωδός
Είναι ο γιός του Θεού,
ο βασιλεύς των βασιλιάδων,
είναι ο Κύριος των κυρίων,
ο Ιησούς Χριστός,
ο Ιησούς Χριστός.

Χάρισε φως σε τυφλούς,
ανέστησε ακόμη και νεκρούς,
καθάρισε πολλούς λεπρούς,
με ένα μόνο λόγο Του,
με ένα μόνο λόγο Του.

Αγαπάτε αλλήλους,
κήρυξε μέσα στους δρόμους,
φυλάξτε τις εντολές μου
και θα είστε μαθητές μου
και θα είστε μαθητές μου.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ