Ησύχασε καρδιά μου

Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:2007

Ησύχασε καρδιά μου, ησύχασε,
ο Κύριος των Δυνάμεων σε άγγιξε.
Αυτός σε προστατεύει,
σε περιφρουρεί, είναι ο φύλακας σου,
για σένα ενεργεί.
Σταθμίζει τη ζωή σου,
Αυτός σε ευλογεί.
Ησύχασε καρδιά μου, ησύχασε.