Έριξες φως στις καρδιές μας

Πρωτότυπος τίτλος:Ουράνια χαρά
Γλώσσα:Greek
Έτος έκδοσης:1977

Έριξες φως στις καρδιές μας
σαν εγεννήθης Χριστέ,
στη χειμωνιάτικη νύχτα
κι έχουμε τώρα Θεέ.

Ουράνια χαρά. (4)

Των ταπεινών Συ ελπίδα
ω της αγάπης Θεέ,
τόπος δεν ήταν για Σένα
σαν εγεννήθης Χριστέ.

Στην παγωμένη νυχτιά. (4)

Η στρατιά των αγγέλων
ψάλλει το «δόξα Θεώ»,
ειρήνη ήρθε στη γή μας
και στους ανθρώπους χαρά.

Ουράνια χαρά. (4)

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ