Είναι τα χρόνια μια στιγμή

Πρωτότυπος τίτλος:Κύριε, είσαι η αλήθεια
Γλώσσα:Ελληνικά

Είναι τα χρόνια μια στιγμή
σταγόνα δόξας προσφερτή
απ’ τους δικούς Σου χαρισμένη
για Σε, σωτήρα, λυτρωτή.

Επωδός
Κύριε, είσαι η αλήθεια,
το μυρωμένο αγέρι, η ζωή,
είσαι ο δρόμος που απ’ τη γη αρχίζει
και στα ουράνια μάς οδηγεί.

Ο νους μας σ’ άγονες πλαγιές
δεν ψάχνει, δε ζητά χαρές,
μόνο στην ένδοξη μορφή Σου
βρίσκει αιώνιες κορφές.

Σε Σένα δόξα ευλογητή,
ευγνωμοσύνη και τιμή.
Ό,τι κι αν πούμε είναι λίγο
γιατί Σ’ αξίζει πιο πολύ.