Είμαστε υπερνικητές με τον Ιησού

Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:2008

Είμαστε υπέρ υπέρ νικητές
με τον Ιησού, Ιησού Χριστό.
Είμαστε θρια, θριαμβευτές
με τον Ιησού, Ιησού Χριστό.

Έχουμε το αίμα του Χριστού,
έχουμε το όνομα του Ιησού,
έχουμε το λόγο του Θεού,
έχουμε ελπίδα του ουρανού.