Είμαστε παιδιά του μεγάλου Θεού

Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:2010

Είμαστε παιδιά του μεγάλου Θεού,
συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού.
Κάθε μας ανάγκη έχει καλυφθεί,
στο σταυρό η νίκη έχει κερδηθεί.

Είμαστε παιδιά του μεγάλου Θεού,
συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού.
Κάθε ευλογία πνευματική,
μέσω του Χριστού μας έχει δοθεί.