Αδέλφια τ' ουρανού

Πρωτότυπος τίτλος:Ο ύμνος της σποράς
Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:1989

Αδέλφια τ' ουρανού, παιδιά της χάρης,
εργάτες του Χριστού στον κόσμο θά 'στε.
Γερά στα χέρια σας τ' αλέτρι πιάστε,
το σπόρο ρίξετε το θαυμαστό.
Παντού κηρύξετε, παντού φωνάξτε,
ψυχές να φέρουμε στον Χριστό.

Τον ύμνο της σποράς, αδέλφια ψάλτε,
ενώστε τις καρδιές, δώστε τα χέρια.
Στου κόσμου τη νυχτιά να βγουν αστέρια,
για τον Χριστό καρπός, στάχυ μεστό.
Αγάπη φέρνουμε, αγάπη πλέρια,
ψυχές αθάνατες στον Χριστό.