Θα αινώ τον Κύριο μου

Γλώσσα:Ελληνικά
Έτος έκδοσης:2008

Θα αινώ τον Κύριο μου
όσο υπάρχω και όσο ζω
και με όλη την καρδιά μου,
σε Αυτόν θα ψαλμωδώ.
Θα λατρεύω τον Θεό μου,
πλάστη και δημιουργό,
θα Τον δοξάζω και θα Τον υπηρετώ.